Wat is een handtherapeut?

realize-zonderlogo1-min

Een handtherapeut is een ergotherapeut of fysiotherapeut die gespecialiseerd is op het gebied van handaandoeningen. Door de specifieke kennis van anatomie, wondgenezing, trainingsprincipes, advisering en de ervaring in het behandelen van uiteenlopende handaandoeningen, kunt u er op vertrouwen in goede handen te zijn. De handtherapeut is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de handchirurgie en kan u hierin adviseren.

Daarnaast kan de handtherapeut u adviezen geven voor praktische problemen die zich voordoen bij de dagelijkse activiteit op het gebied van zelfzorg, uitvoer van werk, sport en hobby’s. Zonodig wordt gekeken of er aanpassingen nodig zijn om uw dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren. Uw klachten, beperkingen en mogelijkheden worden in kaart gebracht en vastgelegd. De meeste aandoeningen worden volgens een duidelijke richtlijn of protocol behandeld, zodat u weet wat u kan verwachten.

Onze handtherapeuten zijn gecertificeerd (CHT-NL) volgens de geldende kwaliteitseisen en geregistreerd binnen het kwaliteitsregister (Kwaliteitsregister Paramedici).

Neem contact met ons op:

 033 204 8007

-of via-